Historie
 

Med en historie tilbage til 1860 er Ribe Mandskor et stabilt element i Ribes kulturliv. Mellem byens forvaltning, institutioner og de mange kulturelle foreninger udøves et forbilledligt  samarbejde, og Ribe har en størrelse, hvor også små foreninger kan være synlige.

Repertoiret tilpasses korets mange forskellige opgaver og er en blanding af ny og ældre musik..

 
Korets gamle fane fra 1860

Fanen fra 1860 er for en del år siden blevet restaureret og konserveret. Hertil fik foreningen midler fra Nordea Danmark Fonden og Tuborgfondet.

I 2002 tildelte Danmarkssamfundet koret en ny fane, der blev overrakt på Det Gamle Rådhus i forbindelse med korets medvirken ved Ribe Kulturnat.

I 1985 udgav koret en lille publikation i anledning af 125 års jubilæet. Her kan der læses interessante artikler og beretninger.


Gennem tiderne er der naturligvis optaget mange billeder, ved festlige lejligheder, ved koncerter, ved ture og stævner, på udflugter osv. . Klik på billedet for stort billede

Mange af billederne ligger formentlig hos gamle sangere og efterkommere. Ribe Mandskor er meget interesseret i at låne eller evt. få overdraget disse, så vi kan scanne dem og gemme dem digitalt. Især billeder af ældre dato har interesse.

 

Hvis du ligger inde med nogle billeder fra korets fortid, er vi meget interesseret. Henvend dig til korets formand Arne Nielsen på telefon 2125 4305 eller på email: info@asgaardribe.dk

Web-redaktør: Jørn Frandsen
Opdateret den 06-09-2017