Billeder fra Ribe Korfestival 2017

Under Ribe Korfestival 2017 blev der med velvillig bistand fra dygtige fotografer fra Ribe Fotoklub taget rigtig mange fine fotos. Billedrettighederne tilhører fotograferne ©, men du kan få lov at se dem på denne side. Hvis du eller din forening er interesseret i at købe nogle af billederne, kan det naturligvis lade sig gøre. Kontakt webmaster Jørn Frandsen som kan formidle kontakten til den eller de relevante rettighedshavere.

Billederne er organiseret i små fotogallerier – et for hvert af festivalens delarrangementer. Klik på miniaturebilledet for de enkelte gallerier herunder: